Fundacja Centrum GeoHistorii ma w swojej ofercie szereg usług

 

  • Budowanie profesjonalnych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS)
  • Konsultacje i doradztwo w zakresie GIS od strony naukowej, merytorycznej, narzędziowej, technologicznej i koncepcyjnej.
  • Szeroki zakres szkoleń z zakresu GIS, GPS itp.
  • Digitalizację dokumentów historycznych, a w szczególności materiałów kartograficznych.
  • Budowanie ewidencji obiektów zabytkowych, zabytków ruchomych i nieruchomych dla miast, gmin, parafii itp.
  • Inwentaryzacje obiektów zabytkowych,  kultu religijnego, cmentarzy, drzew parkowych itp.
  • Kompleksowy skaning laserowy naziemny i lotniczy (do celów ewidencyjnych, dokumentacyjnych i inwentaryzacyjnych).
  • Nowatorskie, nowoczesne, zintegrowane, kompleksowe i interaktywne rozwiązania dla muzeów.
  • Dedykowane rozwiązania do prowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych.
  • wiele innych…