Fundacja wykonała analizę ryzyka powodziowego na terenie Muzeum Pałac w Wilanowie. Do tego celu wykorzystano oprogramowanie ArcGIS Desktop firmy Esri, w którego posiadaniu znajduje się Muzeum. Podstawą pracy były dane pozyskane z zasobu zleceniodawcy takie jak: Numeryczny Model Terenu (NMT), cyfrowa mapa zasadnicza, dane o wysokości lustra wody w Jeziorku Wilanowskim itp.


Analizę przeprowadzono na obszarze ponad 85 km2, gdyż dla takiego wycinka Warszawy udostępniony został nam NMT. Ze względu na przyjęte założenia w badaniach skupiono się na zależności pomiędzy wysokością lustra wody, a konkretnym zagrożeniem dla obszaru Muzeum. Do tego celu stworzono dwa typy symulatorów zalewowych: dwu i trójwymiarowych, ilustrujących skutki wzrostu poziomu wody dla tego obszaru.

 

 

Korzyści wynikające z posiadania takiego modelu dla władz Muzeum to m.in.

  • wyznaczenie obszarów poza zasięgiem stref zalewowych
  • prawidłowe gospodarowanie parkiem oraz lokalizowanie obiektów
  • ułatwione podejmowanie decyzji ratunkowych z uwzględnieniem kolejności zagrożenia zalaniem.

 

 

Zachęcamy do zajrzenia na nasz kanał YouTube i obejrzenia krótkiej animacji prezentującej zagrożenie zalewowe na obszarze Muzeum Pałac w Wilanowie.