Spotkania Komisji Geografii Historycznej

Od roku 2012 Fundacja wspiera Spotkania Komisji Geografii Historycznej organizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Polską Akademią Nauk. Najbliższe spotkanie połączone z konferencją nt. „MAPY TOPOGRAFICZNE ZIEM POLSKICH Z PRZEŁOMU XVIII/XIX WIEKU” odbędzie się 19 kwietnia w Instytucie Historii PAN w Warszawie.