Fundacja wzięła udział w inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku wilanowskiego. Od maja do końca września trwały prace inwentaryzacyjne obejmujące swoim zakresem pomiary sytuacyjne oraz aktualizację danych atrybutowych. Pomiary wykonane zostały w oparciu o osnowę założoną z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu do pomiarów GPS firmy Trimble. Szczegóły domierzono tradycyjnymi metodami geodezyjnymi. Obszar parku objęty inwentaryzacją to 25 ha. W wyniku prac zmierzono położenie około 3000 drzew oraz 600 grup krzewów, wśród których rozpoznano łącznie ponad 150 gatunków. Do przetworzenia zebranych danych wykorzystano, udostępnione przez władze parku, oprogramowanie ArcGIS Desktop firmy ESRI. Rezultatem prac jest baza danych z odniesieniem przestrzennym zawierająca m.in. gatunek, wysokość, średnicę, formę występowania oraz rodzaj drzew i krzewów znajdujących się w granicach parku. Na podstawie zebranych informacji stworzono wizualizację przestrzenną parku umożliwiającą w przystępny sposób zapoznanie z występującymi gatunkami.