Witamy serdecznie na stronie internetowej Fundacji Centrum Geohistorii. Stanowi ona miejsce spotkania osób, instytucji naukowych i kulturalnych oraz firm komercyjnych, które dostrzegają znaczenie przestrzennego ujęcia naszej przeszłości wraz z tym, co pozostawili po sobie nasi przodkowie.  Do każdego pokolenia przeszłość przemawia w nieco inny sposób. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że każde miejsce, z którym się stykamy – niezależnie od tego czy będzie to ważna ulica w mieście, czy las ledwie dotknięty ludzką stopą – ulegało przemianom, a więc posiada swoją historię, geohistorię.
Fundacja otwiera swoje drzwi dla wszystkich, którzy są za pan brat z  geografią przeszłości. Chętnie powitamy poszukiwaczy skarbów, miłośników dawnych map, ale też zawodowych archeologów, historyków czy geografów historycznych. Pomożemy społecznościom lokalnym przygotować atrakcyjną wizytówkę historyczną i kulturalną swoich miejscowości czy gmin lub też zaaranżować projekt wspierający ochronę i  promocję dziedzictwa kulturowego. Wśród naszych partnerów są zarówno uczelnie wyższe i instytuty badawcze, archiwa czy muzea, jak też firmy z sektora GIS oraz szeroko pojętej branży informatycznej. W ten sposób każdy projekt realizowany przy wsparciu Fundacji otrzymuje najlepsze wsparcie zarówno merytoryczne jak też techniczne. Rolą Fundacji, oprócz integracji środowiska historyków, archeologów i kartografów wykorzystujących technologie geoinformacyjne, jest też rozwój edukacji opartej na poznawaniu dziedzictwa kulturowego, tzw. małych ojczyzn, co prowadzi do zaangażowania Fundacji także w sektorze oświaty. Za motto naszej działalności może posłużyć piękny tytuł książki K. Schlögela – „W  przestrzeni czas czytamy…”